Субота, 18.08.2018, 02:54Вітаю Вас Гость | RSS
Волинська обласна бібліотека для юнацтва
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть бібліотечний сайт
Всього відповідей: 417
Міні-чат

Дволикий страдник: Микола-Ніколай Гоголь


Волинська обласна бібліотека для юнацтва

 
Дволикий страдник:

Микола-Ніколай Гоголь

 
Віртуальна виставка

 
Луцьк - 2009

 
(1. 04. 2009 – 200 - річчя від дня народження)

  

 

                                                     І сум,

                                                               і жаль,

                                                                         і висновки повчальні.

                                                      І слово , непосильне для пера.

                                                      Душа пройшла всі стадії печалі.

                                                      Тепер уже сміятися пора.

 

                                                                               Л.Костенко «Гоголь».

 
           
В російський літературі  є цілий ряд імен, які не є росіянами не лише кровно, але й культурно і  за характером їх творчості – їх твори не можна вважати виявом духу російського народу і специфічно-національних рис російської культури. Найбільш парадоксальною і «загадковою» постаттю в цьому відношенні є Микола Гоголь. Яскраво виявлений національний тип українця не лишеза народженням, а й своєю внутрішньою духовною природою, як спадкоємець і виразник українських культурно-історичних і літературних традицій, Гоголь, як відомо, дав низку українських повістей, у яких дуже виразно виявляється українська стихія. Це поетичний образ  чарівної України і її минулому і сучасному, натхненний гімн письменника своїй батьківщині.

            Микола Васильович Гоголь походив зі старовинного українського роду. Він народився у Сорочинцях, здобувши освіту  в Полтаві та Ніжині,  а кращі свої твори він написав у туманному Петербурзі. Одним з наріжних каменів його світогляду є двоїстість. Як класик  російської літератури, він навіки прописав  у ній Україну. Визнання його перших прозових видань –двотомника «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1831 – 1832) засвідчило зачарованість російськомовного читача українською ментальністю, мовою, природою, легендами, в яких оживали містичні  уявлення багатьох поколінь.

            Яскравого романтика, який багато в чому був близький своєму сучаснику Едгару По, Гоголя проголошено  засновником російської «нату-ральної школи», хоча у його творах з життя Петербурга (збірка «Арабески», 1835), особливо в оповіданнях «Портрет», «Записки божевільного», «Ніс», закорінені початки модернізму ХХ ст., зокрема сюрреалізму. Знаменита «Шинель» - апофеоз і джерело російського гуманізму, перейнята  передчуттям приреченості і містики. Беззахисності  маленьких людей і ницості великих злочинців свого часу Гоголь протиставив героїзм   і романтику минувшини української, уособивши її в безсмертному образі Тараса Бульби. Апогей прози письменника – роман-поема «Мертві душі» (1842) – твір, так само двоїстий, як і його назва. Імена персонажів давно стали прозивними, а образ «Русі-тройки» – позачасовим символом. Серед п’єс М.Гоголя  вирізняється  «Ревізор» (1836), що навічно міфізував державну корупцію

            Негативно зустрінуті критикою і навіть близькими людьми, «Вибрані місця листування з друзями» (1847) насправді відображали його заповітні думки, а не були свідченням жодної духовної кризи. Депресія й виникла від нерозуміння генія сучасниками, бо згадувана двоїстість і була його натурою.   Творчість М.Гоголя визначила подальші шляхи російської літератури, прищепивши їй тональність вічної ностальгії за ідеалом.  Варто назвати імена І.Тургенєва, Ф.Достоєвського, В.Сологуба, російських символістів та ін. Так само вона мала колосальний вплив на розвиток української словесності, зокрема на Г.Квітку-Основ’яненка, П.Куліша, О.Стороженка та ін.

            Монументальна постать М.Гоголя вивищується на межі спілкування двох народів, художньо окреслюючи те, що єднає і різнить їх водночас.

Твори  М.В.Гоголя.


 

            Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 8 т. / Н. В. Гоголь. – М. : Правда, 1984. – (Библиотека «Огонёк». Отечественная классика).

 
            Гоголь М.В.Вечори на хуторі біля Диканьки; Миргород / М. В. Гоголь. – К. : Либідь, 2008. – 488 с. : іл..

 
            Гоголь Н. В. Вий: Повесть / Н.В.Гоголь. – К. : Дніпро, 1989. – 164 с.: ил.

 
            Гоголь  М. Всі повісті / М. Гоголь. – К. : Либідь, 2008. – 544 с.

 
            Гоголь Н. В. В
ыбранные места из переписки с друзями / Н.В.Гоголь. –М. : Сов. Россия, 1990. – 428 с. : ил.

 
           
Гоголь Н.В.Драматические произведения / Н.В. Гоголь. – К. : Мистецтво, 1984. – 191 с. : ил.

 
            Гоголь Н. В. Женитьба / Н.В.Гоголь. – Л. : Искусство. Ленигр. отд-ние, 1981. – 119 с. : ил.

 
            Гоголь Н..В. Комедии / Н.В.Гоголь. – Л. : Искусство. Ленингр. отд - ние, 1988. – 470 с. : ил. – (Б-ка рус. драматургии).

 
            Гоголь Н. В. Мертвые души : Поэмы / Н. В. Гоголь. – М. : Сов. Россия, 1988. – 430 с.  ил.

 
            Гоголь Н. В. Миргород : повести , служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки» / Н. В. Гоголь. – М. : Сов. Россия, 1985 . – 252 с.: ил.

 
            Гоголь Н. В. Петербургские повести / Н. В. Гоголь. – М. : Сов. Россия, 1978. – 208 с. : ил. – (Школьная библиотека).

 
           
Гоголь М. В. Повісті / М. В. Гоголь. – Х. : Прапор, 2007. – 416 с.

 
            Гоголь Н. В. Пьесы / Н. В. Гоголь. – М. : Правда, 1983. – 272 с. : ил.

 
            Гоголь Н. В. Размышления о божественной литургии / Н. В. Гоголь. – М. : Современник, 1990. – 124 с.

 
            Гоголь Н. В. Ревизор. Женитьба, пьесы. Невский проспект. Нос. Повести / Н. В. Гоголь. – К. : Дн
іпро, 1977. – 215 с. – (Школьная б-ка).

 
           
Гоголь М. В. Тарас Бульба: Повість  / М. В. Гоголь.  – К. : Дніпро, 2003. – 164 с. : іл..

 
            Гоголь Н. В. Шинель: повесть / Н.В.Гоголь. – М. : Дет. лит, 1978. – 32 с. : ил.– (Школьная б-ка).

 
            Переписка Н. В. Гоголя : в 2 т. / Редкол. : В.Вацуро, Н.Гей, Г. Елиза-ветина и др.; Сост. и коммент. А. Карлова и М. Виролайнен. – М. : Худож. лит., 1988. – 527 с. – (Переписка русских пистелей).

 

 
Твори Гоголя в мережі Інтернет.

         Твори Миколи Васильовича Гоголя [Електронний ресурс] : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського . – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/books/18/gnv.html. – Загол. з екрану.

 
            Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями [
Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.aldebaran.ru/author/gogol_nikolai/gogol_ nikolai_vybrannye_mesta_iz_perepiski_s_druzyami/ . – Загол. з екрану.

 
            Гоголь Н. В. Мертвые души [
Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.aldebaran.ru/author/gogol_nikolai/gogol_nikolai_mertvye_dushi/.–Загол. з екрану.

 
            Гоголь Н. В. Миргород [
Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http: //lib.aldebaran.ru/series/mirgorod/. – Загол. з екрану.

 
            Гоголь Н. В. Петербургские повести [
Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.aldebaran.ru/series/peterburgskie _povesti/. – Загол. з екрану.

 
            Гоголь Н. В. Ревизор [Електронний ресурс]: Режим доступу :
http: //revizor.net/text/revizor/revizor-1.php. –Загол. з екрану.

 
           
Гоголь Н. В. Статьи из сборника «Арабески» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bibliotekar.ru/rusGogol/56.htm. – Загол. з екрану.

 

Українська стихія в творчості Гоголя.


                                                                           

«Він усюди зоставався українцем по духу,

                    виніс з собою з сім’ї українські чесні ідеали,

                                                а з пам’яті про старовину порив до   великого...»   

                                                                                         М.Драгоманов

 

            Барабаш Ю. «Місцерозвиток», або чи знаєте ви українську ніч? : Національний ландшафт як ментальний чинник  / Ю. Барабаш // Філос. і соціол. думка. – 1994. – № 7- 8. – С. 135 – 145.

            Батьківщина душі і новий шлях : до 200-річчя М.Гоголя // Укр. культура. – 2008. – №7. – С. 36 - 39.

            Войцехівська І. Микола Гоголь і українська минувшина / І.Войце-хівська // Київ. старовина. – 1994. – № 2. – С. 36 – 43.

            Дзира Я. Заповіт Миколи Гоголя: «Відокремитись і проголосити свою незалежність» / Я.Дзира // Заруб. л-ра. – 2004. – №37. – С. 12 – 15 ; Історія в шк. України. – 2002. – № 5. – С. 47– 49.   

            Клименко Ж. В. Гоголь і український культурний світ / Ж.В.Клименко  //Зарубіж. літ. в навчал. закладах. – 1997. – №8. – С.  47 – 48. 

            Ляхова Ж. Український лист Миколи Гоголя / Ж.Ляхова // Слово і час. – 2001. – № 12. –  С. 57 – 65.

            Мафтин Н. З Україною в серці: шляхи творчої долі М.Гоголя / Н. Маф-тин // Зарубіж. літ. в навч. закладах. – 2001. – № 6. –  С. 33 – 35.

            Микульський В. Український Гоголь / В.Микульський // Літ. Україна. – 2004. – 3 червня. – С. 4.

            Мішуков О. Микола Гоголь і Україна / О.Мішуков // Зарубіж. л-ра. – 2009. – №7. – С. 3 – 6.

            Пирогова Л. Великий знавець козацької доби : про М.Гоголя / Л. Пи-рогова // Культура і життя. – 2009. – №7. – С. 7.

            Сверстюк Є. Різдвяний гість Гоголь / Є. Сверстюк // Міжнар.туризм. – 2003. – № 6. – С. 46 – 50.  

            Черков А. Великий маг України : про Миколу Гоголя / А. Черков // Літ.Україна. – 2008. – №35. – С. 3. 


Національна подвійність і душевна драма Гоголя


                         

                 «Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа,  хохлацкая или русская. Я сам не знаю, какая у меня душа. Знаю только то, то никак бы не дал преимущества ни малороссияну перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны пополнить одна другую».

                                                                                    Микола Гоголь

           

            Воропаев В. Гоголь и Русско-Украинский вопрос [Електронний ресурс].Режим доступу : http://revizor.net/raznoe/rus_ukr_vopros.php. -–Загол. з екрану.

            Герасимчук А. Чи був Гоголь великим Українцем? «Козаки, козаки! Где честь и слава ваша?» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //narodna.pravda.com.ua/rus/history/475406cab52e7/. – Загол. з екрану.

            Горбач Н. Микола Гоголь: життя і духовна драма генія / Н.Горбач. – Львів: Каменяр, 2004. – 352 с.

            Грабович Г. Гоголь і міф України / Г.Грабович // Сучасність. – 1994. - № 9. – С. 77 – 95.

            Киреев Р. Два Гоголя / Р.Киреев // Наука и религия. – 2005. – №6. – С. 38 – 43.

            Луцький Ю. Дволикий страдник: Микола - Ніколай Гоголь / Ю. Луць-кий // Київська старовина. – 2001. – № 4. – С. 137 – 140.

            М’ясоїд П. Гоголь: життя на перетині культур / П.М’ясоїд // Філос. і соціол. думка. – 1996. – № 5 – 6 . – С. 124 – 149.

            Рябчук М. Гоголь і проблема української ідентичності / М.Рябчук // Укр. Культура. – 2007. – С. 14 – 17.

            Скуратовский В. «...На пороге как бы двойного бытия / В.Скуратовский //Зарубіж. літ. – 2003. – №11. – С. 5 – 6.

 

М.Гоголь і Росія


                                     

 «Мені видалось тільки те непохитною істиною, що я  не знаю

                                                 зовсім Росії...»

 
                                                                          Микола Гоголь

 

            Барабаш Ю. Я. Гоголь : страхи, ужасы и надежды России: Над страницами « Выбранных мест из переписки с друзьями» / Ю.Я.Барабаш // Лит. в шк. – 1990. – №6. – С.  2 – 16.

            Барабаш Ю. Художник петербурзький : Гоголь і Шевченко в єдиній художній просторині / Ю.Барабаш // Київська старовина. – 2001. – №1. – С. 144 – 156.

            Вайль П. Русский Бог: Гоголь / П.Вайль, А. Генис // Звезда. – 1992. - №1. –  С. 185 – 188.

            Голубенко П. Микола Гоголь і Росія / П.Голубенко // Хроніка – 2000. – 2000. – № 35 – 36. – С. 220 – 235.

            Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин / П.Голубенко. – Нью-Йорк – Париж - Торонто : «Українське слово», 1987. – 551 с.

            Ковальчук О. Страх у структурі російського буття : гоголевське бачення проблеми / О.Ковальчук // Слово і час. – 2002. – № 3. – С. 40 – 45.

            Маркович В. Петербургские повести Н. В. Гоголя: монография. – Л. : Худож. лит. , 1989. – 208 с. – (Массовая историко-литературная библиотека).

            Нива Ж. Гогольград / Ж.Нива // Заруб. л – ра. – 2004. – №37. – С. 16 – 21.

            Полторацький О. Повість про Гоголя : У Петербурзі: Дальні мандри. – К. : Дніпро, 1975. – 520 с.

            Шаповал Ю. «Мені видалось тільки те непохитною істиною, що я не знаю зовсім Росії...» / Ю.Шаповал // Дзвін. – 1996. – № 9. – С. 112 – 122.

 
Світ абсурду і загадковий Гоголь


«Хто не чув найсуперечливіших відгуків про Гоголя? Одні називали його забавним жартівником, увічливим і дружелюбним; інші – мовчазним, відлюдкуватим і навіть гордим; треті –зайнятим виключно духовними предметами... Одним словом, Гоголя ніхто не знав цілком.»

                                                                        С.Аксаков.

 

Барабаш Ю. Самотність Гоголя / Ю.Барабаш // Сучасність. – 1995. – №10. – С. 83 – 89.

Брюсов В. Я.  Гипербола и фантастика у Гоголя: из доклада "Испе-пеленный", прочитанного на торжественном заседании Общества любителей российской словесности  27 апреля 1909 г. Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://revizor.net/raznoe/giperbola.php. – Загол. з екрану.

Вересаев В. В. Гоголь в жизни : систематический свод подлинных сви-детельств современников / В. В. Вересаев. – Х. : Прапор, 1990. – 680 с. 

Звиняцьковський В. Таємниці Гоголя / В.Звиняцьковський // Критика. – 1998. - № 7 – 8.  - С. 15 – 18.

Змієвський С. Чи ми знаємо Миколу Гоголя? / С.Змієвський // Культура і життя. – 2006. – С.2.

Ковальчук О. Гоголь : буття і страх / О.Ковальчук // Зарубіж. літ. – 2002. – №36. – С. 3 –  4.

Коструба Н. Н. История болезни и причины смерти Н. В. Гоголя : исследование врача-психиатра / Н. Н. Коструба. – К. : Фиотосоциоцентр, 1999. – 32 с.

Кудрявцев М. Містичний реалізм М.В.Гоголя: до проблеми філо-софсько-теологічної символіки / М. Кудрявцев // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2008. – №7-8.   С. 18 – 25.

Куриленко В. 6 фобий Николая Гоголя / В.Куриленко // Жен. журн. «Здоровье». – 2007. –  №7. –  С.  34 – 37.

Мародёрство или почитание : что пропало из гроба Гоголя [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.rian.ru/gogol_analysis /20090323/165546321.html. – Загол. з екрану.

Невмирущий талант Великого Гоголя : про актерський талант Гоголя зі слів його сучасників // Культура і життя. – 2008. –  №35. – С. 3.

Обстоятельства смерти Гоголя // Лит. учеба. – 1996. – №2. – С. 47 – 58.

Пастухова Е. Л. «Я почитаюсь загадкою для всех...» / Е. Л. Пастухова // Лит. в шк. – 1997. – № 1. – С. 79 – 88.

Розанов В. Загадки Гоголя... / В.Розанов // Рус. словесность в шк. Украины. – 2005. – №2. – С. 45 – 50.

Сашина Р. Гоголь и женщины / Р.Сашина // Искусство. – 2002. – № 3. – С. 9 – 10.

Смирнова  Р. Таемниці біографії Гоголя [Електронний ресурс ] . – Режим доступу :  http://www.dt.ua/3000/3760/45301/. – Загол. з екрану.

Тайна исчезновения черепа Гоголя [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://revizor.net/o_mogile/mogila_1.phpю – Загол. з екрану.

Тайны Гоголя : чего боялся и чего скрывал великий писатель [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rian.ru/gogol_analysis/20090310 /164137823.html. – Загол. з екрану.

 

 

 

Матеріал підготувала:                                               М.П.Місюк,

 зав.сектором відділу читальних залів

 

Відповідальна за випуск:                                         М.М.Мах,

 директор

Форма входу
Календар новин
«  Серпень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
table cellpadding=